Produkty

FM-1

Dodatkowo, oprócz opcji QA-Master I, podstawowy pakiet recepturowania oferuje Ci możliwość ustawiania domyślnych tolerancji przez użytkownika, recepturowanie z resztek, recepturowanie z kolejki, ekwiwalent siły krycia lub gęstości optycznej, stałe załadowanie/współczynnik krycia, załadowanie przez % wagowy, używanie ręcznej poprawy, kiedy recepturujesz oznaczonej próbki z grubością warstwy i SpectroSync.

Dane techniczne

Kamado Sp. z o.o.       Telefon: (0-87) 428 21 68       email: xrite@kamado.pl

Kamado © 2009 projekt i wykonanie CMC

Warning: Module 'imagick' already loaded in Unknown on line 0