Produkty

Ci64 / Ci64UV

Funkcje pomiarowe i wskaźniki

Ci64 dostarcza absolutne i względne wyniki pomiarów następujących funkcji kolorymetrycznych. Te wartości mogą być interpretowane w oparciu o dziewięć standardowych systemów kolorymetrycznych oraz kątów obserwacji 2° lub 10°: CIE XYZ, CIE Yxy, CIE LAB, Hunter LAB, CIE LCH, CMC oraz CIE94. Stopień bieli i zażółcenia podawany jest według normy ASTM E313-98. Indeks metameryzmu oraz DIN 6172 dodatkowo AATCC skala szarości.

Tryb zadania oraz projektu

Funkcja zadanie, pozwala zaprogramować sekwencję wykonywanych czynności, aby pomóc operatorowi w procesie pomiaru. Do sześciu linii instrukcji można
przesłać z oprogramowania X-Rite i wyświetlić na ekranie LCD. Różnokolorowe standardy mogą zostać przypisane określonemu projektowi, co pozwoli w przyszłości na łatwe nimi zarządzanie i identyfikacje.

Tryb zgodny/niezgodny

SP64 przechowuje w pamięci 1024 standardy z przypisaną im tolerancją dla szybkiego porównania z wynikiem zgodny/niezgodny. Kolorowy wyświetlacz graficzny LCD wizualnie potwierdzają otrzymany wynik. O wyniku negatywnym informuje nas dodatkowo sygnał dźwiękowy.

Regulowany otwór pomiarowy

Wewnętrzna średnica otworu pomiarowego może zostać szybko zmieniona przełącznikiem z 4 na 8 milimetrowy obszar pomiarowy. Aparat automatycznie rozpozna nowe nastawy i dobierze odpowiednie dane kalibracyjne. To pozwala operatorowi na zmianę średnicy obszaru pomiarowego szybko i efektywnie w zależności od rozmiaru próbki.

Sfera pomiarowa

Sfera rozpraszająca w Ci64 jest wykonana z Spectralonu®, jest to trwały, wysoce odbijający materiał, zaprojektowany do stosowania w ciężkich warunkach produkcji. Materiał rozpraszający zapobiega przedwczesnemu zniszczeniu ścian sfery poprzez zapobieganie łuszczenia się, czy odpryskiwania materiału ze ściany.

Zgodność międzyurządzeniowa

Ci64 wykazuje wysoką zgodność międzyurządzeniową w wielourządzeniowym programie kontroli jakości koloru. Ci64 wykazuje wysoką zgodność z urządzeniem Ci62 dla danych wejściowych do oprogramowań bazujących na systemie operacyjnym Windows stosowanych do kontroli jakości jak i recepturowania kolorów.

Współczynnik krycia, siła krycia koloru i sortowanie odcienia

Ci64 potrafi zmierzyć współczynnik krycia oraz trzy opcje siły krycia koloru jak: chromatyczność, pozorny pomiar siły krycia oraz współrzędne trójchromatyczne. Ci64 wykonuje także sortowanie odcienia 555. Są to ważne parametry, warte uwagi w kontroli jakości koloru produktów, w przemyśle tworzyw sztucznych, farb czy materiałów tekstylnych.

Tekstura i wpływ połysku

Aby wyznaczyć wpływ składnika połysku, Ci64 pozwala na jednoczesny pomiar z uwzględnieniem połysku (z naciskiem na pigmentacje) oraz z wykluczeniem połysku (z naciskiem na wygląd).

Ergonomia przyjazna użytkownikowi

Dodatkowo oprócz oprogramowania pomagającemu operatorowi w pomiarach samo urządzenie jest przyjazne użytkownikowi. Pliki do pobrania

Dane techniczne

 • »
 • » Geometria pomiarowa
 • d8° technologia DRS SPIN/SPEX
 • » Szczelina pomiarowa
 • Przełączalna (pomiar/oświetlenie): 4mm/6,5mm na 8mm/13mm; stała: 14mm/20mm
 • » Źródło światła
 • Lampa wolframowa napełniona gazem
 • » Typy oświetlaczy
 • C, D50, D65, D75, A, F2, F7, F11 i F12
 • » Obserwator
 • 2° i 10°
 • » Zakres spektralny
 • 400 - 700nm
 • » Interwał spektralny
 • 10nm - pomiar, 10nm - wyjście
 • » Pamięć
 • 1024 wzorce z tolerancjami, 2000 próbek
 • » Czas pomiaru
 • około 2 sekund
 • » Powtarzalność
 • 0,05ΔE*ab na białym (odchylenie standardowe)
 • » Wyświetlacz
 • 64x128 pikseli, graficzny LCD
 • » Waga
 • 1,1kg
 • » Dodatkowe wyposażanie
 • Wzorzec kalibracyjny, instrukcja w języku polskim, zasilacz, walizka

 

Kamado © 2009 projekt i wykonanie CMC