Produkty

FM-3

Dodatkowo, Formulation 3 zawiera graficzny JOB, możliwość ustawiania tolerancji użytkownika, łatwe tworzenie i modyfikowanie ustawień kalibracyjnych, kalibrację kolorantów, emulację ColorDesignera i bibliotekę odcieni. To jest nasze najlepsze oprogramowanie stworzone do spełniania najbardziej zaawansowanych potrzeb związanych z recepturowaniem kolorów.

Dane techniczne

Kamado Sp. z o.o.       Telefon: (0-87) 428 21 68       email: xrite@kamado.pl

Kamado © 2009 projekt i wykonanie CMC

Warning: Module 'imagick' already loaded in Unknown on line 0